O konferencji

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji naukowej nt.:

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – ASPEKTY EKONOMICZNE, SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWO-TECHNICZNE W WYMIARACH GLOBALNYM, KRAJOWYM I REGIONALNYM

Konferencja organizowana jest po raz pierwszy wspólnie przez uczelnie humanistyczną i techniczną. Stanowi odzwierciedlenie koncepcji zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego oraz technicznego w wymiarze globalnym, krajowym i regionalnym.
Konferencja jest inicjatywą środowisk naukowych dwóch uczelni, tj. Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej i stanowi kontynuację:

 • XIV Konferencji „Ekonomia – Technika – Zarządzanie”, organizowanej przez Politechnikę Świętokrzyską w cyklu dwuletnim,
 • XIII Konferencji „Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej”, organizowanej dotychczas przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w cyklu rocznym.

Rozwój zrównoważony to koncepcja naukowa mająca zastosowanie zarówno w polityce, jak i praktyce gospodarczej. Łączy zagadnienia społeczne, środowiskowe, przestrzenne, a także prawne. Rozwój zrównoważony wspierany jest przez zmiany technologiczne, które są jego wynikiem i zarazem czynnikiem wspomagającym oraz warunkującym wdrażane w praktyce zmiany.

Celem Konferencji jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań przedstawicieli nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych, politycznych, technicznych, a także praktyków gospodarczych, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej na temat szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokajane bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych pokoleń.

Konferencja realizować będzie cele każdej z ww. konferencji przez podział zgłoszonych referatów na spójne obszary tematyczne. Przypisanie nadsyłanych referatów do obszarów tematycznych należy do kompetencji Komitetu Naukowego.

Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof.PŚk,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjneo
Dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk,
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Program Ramowy

Dzień 1 26.09.2018
 • 12:00 - 19:00 - Rejestracja Uczestników
 • 14:00 - 15:30 - Obiad

 • 16:00 - 18:00 - Obrady

 • 19:00 - Kolacja

Dzień 2 27.09.2018
 • 9:00 - 13:00 - Obrady
 • 13:00 - 14:00 - Obiad

 • 14:00 - 18:00 - Obrady

 • 19:00 - Uroczysta Kolacja

Dzień 3 28.09.2018
 • 09:00 - 13:00 - Obrady

 • 13:00 - 14:00 - Obiad

 • 14:00 - Zakończenie

Zakres Tematyczny

 • Typologia zrównoważonego rozwoju
 • Strategie wzrostu i rozwoju gospodarczego w wymiarze krajowym i regionalnym
 • Integracja europejska a rozwój zrównoważony
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec zrównoważonego rozwoju
 • Potencjał badawczo-rozwojowy w obszarze techniki
 • Koncepcje inteligentnego rozwoju w gospodarce krajów, regionów i miast
 • Nowoczesne aspekty technologii inżynierskich i informacyjno-komunikacyjnych
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania logistycznego
 • Innowacyjność i wynalazczość jako stymulator rozwoju
 • Regulacje prawne i funkcje państwa w tworzeniu zrównoważonego rozwoju
Ze względu na ograniczenia czasowe Konferencji Autorzy poszczególnych referatów zostaną poinformowani, które z nich zostały zakwalifikowane do prezentacji w sesjach naukowych.
Komunikat
Pliki do pobrania: Wersja Polska (PDF)

Przewodnictwo merytoryczne

 • dr hab. Janusz Kot, prof PŚk - przewodniczący
 • dr hab. Andrzej Szplit, prof. UJK - nauki o zarządzaniu
 • dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK - nauki o zarządzaniu
 • dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk - nauki ekonomiczne
 • dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK - nauki ekonomiczne
 • prof. dr hab. Tomasz Tokarski, UJK - nauki ekonomiczne
 • dr hab. Wacław Gierulski, prof. PŚk - nauki inżynieryjne i techniczne
 • dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚk - nauki inżynieryjne i techniczne

Członkowie

 • prof. dr hab.inż. Stanisław Borkowski - Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. Krzysztof Grysa - Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. Vasyl Lipczuk - Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. Andrzej Okniński - Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. Aleksander Oksanycz - Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. Arkadiusz Płoski - Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. Jerzy Stadnicki - Politechnika Świętokrzyska
 • dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk
 • dr hab. Jan Bednarczyk prof. PŚk - Politechnika Świętokrzyska
 • dr hab. Daria Filatova, prof. PŚk
 • dr hab. Ewa Grzegorzewska-Ramocka, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk
 • dr hab. Sylwia Hożejowska - Politechnika Świętokrzyska
 • dr hab. inż. Bożena Kaczmarska - Politechnika Świętokrzyska
 • dr hab. Ireneusz Kraś, prof. UJK
 • dr hab. Beata Maciejewska - Politechnika Świętokrzyska
 • dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK - Uniwesytet Jana Kochanowskiego
 • dr hab. Marzena Nowakowska - Politechnika Świętokrzyska
 • dr hab. Andrzej  Pawlik, prof. UJK
 • dr hab. Mieczysław Poborski, prof. UJK
 • dr hab. inż. Janusz Tuśnio - Politechnika Świętokrzyska
 • dr Anna Dybała - Uniwesytet Jana Kochanowskiego
 • dr Edyta Łyżwa - Uniwesytet Jana Kochanowskiego