Patronat

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli

Pśk

JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej

UJK

JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Fundacja

Fundacja na rzecz Rozwoju Naiki i Szkolnictwa Wyższego w Województwie Świętokrzyskim

NBP

Narodowy Bank Polski

PKO

Bank Pekao

Związek Banków Polskich

BDE

Bankowcy dla Edukacji

NZB

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem