Terminarz

Ważne Daty
  • 31.03.2018 Nadsyłanie zgłoszeń i streszczeń artykułów

  • 30.04.2018 Informacja o akceptacji streszczenia

  • 30.06.2018 Wniesienie opłaty za udział w Konferencji

  • 10.09.2018 Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów